Outputs vs Outcomes

Pojawienia się Scruma w organizacji przynosi pytanie o efektywność. Po czym więc poznać dobry zespół Scrumowy? Co to znaczy efektywny … Read more

S(z)kalowanie Scruma

Nasz kolejny autorski Scrumvival. Tym razem o skalowaniu Scruma. Scrum jest łatwy do zrozumienia i bywa trudny w zastosowaniu. Dyscyplina, … Read more

Techniki estymowania

Nasz kolejny autorski Scrumvival. Tym razem o estymowaniu. Wraz z rozpoczęciem wykorzystywania Scruma wiele zespołów na pytanie interesariusza: “kierowniku? Na … Read more

Facylitacja wydarzeń

Nasz kolejny autorski Scrumvival. Tym razem o facylitacji. Czyli co to facylitacja? Czym z pewnością nie jest? Ile facylitatora jest … Read more