Imprint

Ten odcisk został zaktualizowany 23 wrzesień 2022.

Właścicielem tej witryny jest:

Rebelsi sp. z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Paczkowska 9B, 60-171 Poznań
Polska
Email: lp.isleber@odor
Numer telefonu: +48512203052
VAT ID: 7792535908

Przedstawiciel prawny (przedstawiciele) Rebelsi sp. z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

Adam Michalczyk

1. Ogólne

1.1 Jesteśmy zarejestrowani w SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO na podstawie licencji lub numeru rejestracyjnego:

0000952918

1.2 Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich (Rozporządzenie ODR):

Chcielibyśmy poinformować o możliwości składania skarg przez konsumentów na platformie internetowego rozstrzygania sporów Komisji Europejskiej, którą można znaleźć pod następującym adresem URL: ec.europa.eu/odr

Jesteśmy gotowi lub zobowiązani do uczestniczenia w procedurach rozstrzygania sporów przed konsumencką radą arbitrażową.

2. Następujące informacje są wymagane według niemieckiego prawa.